MOBILITY SERVIS

TVOJE MOBILITA JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ

12 MĚSÍCŮ ZDARMA MOBILITY SERVICE PŘI KAŽDÉ NOVÉ KOUPI A SERVISU SILNIČNÍHO MOTOCYKLU V AUTORIZOVANÉM SERVISU

S celoživotním* Mobility Service od KTM jsi v bezpečí na cestách po dobu 12 měsíců – a zadarmo. Při každém servisu u autorizovaného prodejce KTM se tvůj bezplatný Mobility Service celoživotně prodlužuje až do dalšího servisu, resp. maximálně o 12 měsíců! Díky husté a profesionální asistenční síti již nejsou poruchy žádnou velkou pohromou – asistenční centrum KTM má nepřetržitou 24hodinovou službu, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce, po celé Evropě. Díky tomu budeš stále READY TO RACE. Pokud potřebuješ podrobnější informace, kontaktuj nás.

 

PÁR TVÝCH VÝHOD

 • Nonstop servisní linka
 • Oprava na místě nebo
 • Odtažení
 • Ubytování
 • Náhradní vozidlo
 • Pokračování v cestě

UDRŽÍME TĚ V SEDLE

V PŘÍPADĚ PORUCHY KONTAKTUJ DŘÍVE, NEŽ COKOLI PODNIKNEŠ, HORKOU LINKU ASISTENČNÍHO CENTRA KTM!

Upozorňujeme, že hrazeny jsou pouze služby schválené asistenčním centrem KTM!

TELEFON NA SERVIS

V TUZEMSKU: 800 124 007
MEZINÁRODNÍ: +420 261 104 598

Pokud sis nekoupil motocykl ve své zemi, platí informace v zemi původu.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Hrazeny jsou pouze služby schválené asistenčním centrem KTM. V případě poruchy vždy kontaktuj horkou linku!

SLUŽBY MOBILITY JSOU PLATNÉ PRO MOTOCYKLY, KTERÉ BYLY ZAKOUPENY NEBO SERVISOVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍCH ZEMÍCH: 

Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

ÚZEMÍ PLATNOSTI

Poruchy, které nastanou v jedné z uvedených zemí**

PŘEHLED KLÍČOVÝCH FAKTŮ

KOOPERAČNÍ PARTNEŘI

KTM a ARC Europe

POJIŠTĚNÉ MOTOCYKLY

Motocykly KTM s 24měsíční zárukou výrobce, které jsou homologovány pouze pro používání na veřejných komunikacích.

PŘÍJEMCI SLUŽEB

Vlastníci nebo řidiči a spolujezdci

ROZSAH SLUŽEB

Přístup k celoevropské síti poskytovatelů služeb a call centru pro naléhavé případy, které je v provozu 24 hodin denně. Asistenční centrum KTM zajistí služby po ověření identifikačního čísla vozidla (VIN), protože služby mobility se vztahují ke konkrétnímu motocyklu.

SLUŽBY

POKRYTÉ UDÁLOSTI

Poruchy, vandalismus, krádež, pokus o krádež**** a požár

OPRAVA NA MÍST

Pokud nelze s motocyklem vyrazit na cestu nebo v ní pokračovat a problém se dá vyřešit na místě, zajistí asistenční centrum KTM opravu na místě.

ODTAŽENÍ

Pokud nelze s motocyklem vyrazit na cestu nebo v ní pokračovat a problém se nedá vyřešit na místě, zajistí asistenční centrum KTM odtažení motocyklu k nejbližšímu prodejci KTM (nebo k domácímu prodejci, pokud se nachází ve vzdálenosti do 50 km).

ULOŽENÍ

V případě poruchy bude zajištěno uložení motocyklu až do opětovného dodání / vyzvednutí / sešrotování po dobu maximálně 2 týdnů.

NÁHRADNÍ DÍLY

V případě poruchy v zahraničí zajistí asistenční centrum KTM v případě potřeby dodání náhradních dílů autorizovanému prodejci KTM. Náklady na přepravu jsou zahrnuty; náklady na náhradní díly zahrnuty nejsou.

SEŠROTOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ

V případě vandalismu, požáru, krádeže nebo pokusu o krádež bude, pokud lze motocykl považovat za zcela zničený, zajištěno sešrotování. Náklady na přepravu na místo sešrotování jsou zahrnuty; celní poplatky a náklady na expertizu zahrnuty nejsou.

UBYTOVÁNÍ

V případě, že není možné provést opravu v den odtažení k autorizovanému prodejci KTM a pokud nastala porucha dále než 50 km od bydliště oprávněného řidiče, budou uhrazeny náklady na ubytování maximálně 2 osob na maximálně 4 noci v tříhvězdičkovém hotelu vč. snídaně.

SERVIS KLÍČŮ

V případě ztraceného / odcizeného / zničeného klíče, bude-li to považováno za nejvhodnější řešení, bude zajištěno doručení náhradního klíče řidiči (náklady na přepravu jsou zahrnuty) nebo autorizovanému prodejci KTM.

 

STÁLE V SEDLE

TRANSFERY

V případě potřeby hradíme náklady ve výši až 77 € za poruchu (včetně DPH) na transfery k autorizovanému prodejci KTM, autopůjčovně, hotelu, nádraží, letiště atd. nebo od nich.

NÁHRADNÍ VOZIDLO

V případě, že není možné provést opravu v den odtažení k autorizovaném prodejci KTM, zajistí asistenční centrum KTM auto z půjčovny (max. Kategorie B – economy) včetně pohonných hmot a standardního pojištění do dokončení opravy, maximálně však na dobu 4 pracovních dní.*****

POKRAČOVÁNÍ V CESTĚ

Asistenční centrum KTM pokryje náklady na cestu (maximálně pro 2 osoby) z místa poruchy do cílové destinace nebo do místa bydliště oprávněného řidiče. Navrhované prostředky přepravy:

 • taxi: do 50 km od cílové destinace;
 • vlak (1. třída): od 50 do 1 000 km od cílové destinace;
 • letadlo (turistická třída): více než 1 000 km od cílové destinace.

 

SLUŽBY PŘEPRAVY

PŘEPRAVA OPRAVENÉHO MOTOCYKLU

Asistenční centrum KTM uhradí náklady na cestu do místa vyzvednutí opraveného motocyklu u autorizovaného prodejce KTM (prostředky přepravy viz výše). Pokud nemůže motocykl vyzvednout řidič sám, může být přeprava na adresu bydliště řidiče objednána. V tom případě proplácí asistenční centrum KTM rovněž pouze náklady, které by vznikly, kdyby řidič přicestoval za účelem vyzvednutí vozidla sám. Rozdíl v nákladech hradí řidič sám. Na žádost zajistí asistenční centrum KTM přepravu přepravní společností nebo profesionální dodávací službou určenou a placenou přímo řidičem. Jak je uvedeno výše, jsou následné náklady částečně hrazeny asistenčním centrem KTM. Tato služba se poskytuje pouze v následujících případech:

 • porucha, vandalismus, požár (doma i v zahraničí);
 • pokus o krádež (pouze v zahraničí).

PŘEPRAVA NEOPRAVENÉHO MOTOCYKLU

V případě, že není možné motocykl opravit do 4 dnů po odtažení k autorizovanému prodejci KTM, bude motocykl – dle uvážení asistenčního centra KTM – přepraven k autorizovanému prodejci v místě bydliště řidiče (více způsobů přepravy). Tato služba se poskytuje pouze v následujících případech:

 • porucha, vandalismus, požár (doma i v zahraničí);
 • pokus o krádež (pouze v zahraničí).

 

VEŠKERÉ INFORMACE NAJDEŠ VE SLOŽCE

KTM MOBILITY SERVICE FOLDER

 

*Celoživotně znamená max. 60 000 km nebo 8 let – podle toho, co nastane dříve – u 1válcových modelů a max. 80 000 km nebo 8 let – podle toho, co nastane dříve – u 2válcových modelů.

** ALB, AND, AUT, BEL, BIH, BGR, HRV, CYP, CZE, DNK (včetně Faerských ostrovů), EST, FIN, FRA (evropská teritoria včetně Réunionu), FYROM, DEU, GRC, HUN, ISL, IRL, ITA, SMR, VAT, LVA, LTU, LUX, MLT, MCO, NLD, NOR, POL, PRT, ROU, SRB, RUS, MNE, Kosovo, SVK, SVN, ESP, SWE, CHE, LIE, TUR a GBR (evropská teritoria včetně Gibraltaru a Normanských ostrovů).

*** Pro jednoválcová vozidla: max. 60 000 km nebo 8 let, podle toho, která skutečnost nastane dříve; pro dvouválcová vozidla: max. 80 000 km nebo 8 let, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

**** Krádež a pokus o krádež jsou pokryté, pokud k nim došlo v zahraničí.

***** Platí všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny.